VADNÉ DRŽENÍ TĚLA U DĚTÍ

Grant IGA MZ "Rizikové faktory vzniku vadného držení těla u dětí školního věku, prevalence onemocnění pohybového aparátu" z roku 2003 – 2005 probíhal na českých dětech. Grant byl před 10ti lety, dnes by hodnoty byly ještě zajímavější. Onemocnění pohybového aparátu patří v současnosti k nejčastějším chronickým neinfekčním onemocněním, a to nejen u dospělých, ale bohužel také u dětí


ZAJÍMAVÉ VÝSLEDKY GRANTU

  • Vadné držení těla (VDT) se vyskytlo u 38% vyšetřených dětí.
  • Mezi nejčastěji se vyskytující odchylky od správného držení těla patřily odstálé lopatky (50% dětí), zvýšená bederní lordóza (32%) a posturální kyfóza (kulatá záda, 31%).
  • Bolesti v zádech uvádělo 50% dotázaných ve věku 13 - 15 let.
  • Patologické zakřivení páteře mělo téměř 20% dětí, byl zaznamenán nárůst s věkem, bez rozdílu dle pohlaví. 14% dětí mělo skoliotické držení těla.
  • S věkem se podíl dětí s vadným držením zvyšuje a to zejména mezi 7. - 11. rokem věku.

VĚR GRANTU

  • Obtíže pohybového aparátu jsou u dětí na třetím místě v příčinách dlouhodobého sledování lékařem (po alergických onemocněních a smyslových vadách).
  • Výskyt vadného držení těla je vysoký, je třeba tento problém vnímat jako počátek řady obtíží v dospělosti.
  • Pozitivní vliv na pohybový aparát má vhodně volená pohybová aktivita, nejlépe organizovaná.
  • Důležitá je možnost vhodného pohybového režimu ve školním prostředí, kde dítě tráví značnou část svého času a je vystaveno dlouhodobému jednostrannému zatížení.
  • Zatímco sportu a aktivnímu pohybu věnují děti v průměru 4 hodiny týdně, sledováním televize, videa a počítačovými hrami stráví v průměru až 14 hodin týdně.